Mokymo kurso trukmė, pagal ,,Vairuotojų mokymo aprašą“, patvirtintą Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-84

B kategorija (mokantis su grupe): teorija – 42 akademinės val., praktinis vairavimas – 30 akademinių val.

B kategorija (teoriją mokantis savarankiškai): praktinis vairavimas – 30 akademinių val.

BE kategorija (mokantis su grupe): teorija – 36 akademinės val., praktinis vairavimas – 10 akademinių val.

BE kategorija (teoriją mokantis savarankiškai): praktinis vairavimas – 10 akademinių val.

A, A1, A2 kategorija: teorija – 40 akademinių val., praktinis vairavimas – 10 akademinių val.

A + B kategorijos: teorija – 54 akademinės val., praktinis vairavimas: A kategorija – 10 akademinių val., B kategorija – 30 akademinių val.

C kategorija: teorija – 38 akademinės val., praktinis vairavimas – 15 akademinių val.

CE kategorija: teorija – 36 akademinės val., praktinis vairavimas – 15 akademinių val.

C + CE kategorijos: teorija – 46 akademinės val., praktinis vairavimas: C kategorija – 15 akademinių val., CE kategorija – 15 akademinių val.

MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ KROVINIAMS VEŽTI VAIRUOTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA (95 kodas) – 20 mokymosi kreditų (360 akademinių val.).